Az aranykalászos gazda képzésről

A szakmai vizsga:

Vizsgára bocsátás feltétele:
Érvényes tanúsítvány a tanfolyam elvégzéséről, melyet a képző állít ki.

Projektfeladat:  Mezőgazdasági termelési feladatok- gyakorlati vizsgamunka

A gyakorlati vizsgamunka minden vizsgázó számára négy vizsgarészből áll:

A) feladattípus: állattartás, állattenyésztés
B) feladattípus: növénytermesztés, kertészet
C.) feladattípus: gépüzemeltetés
D) feladattípus: szakmai beszélgetés

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 180 perc